กัญชาเสรี มีผล120วัน อนุทิน เซ็นประกาศปลด “กัญชา” ออกจากยาเสพติดให้โทษประเภท 5 แล้ว มีผลบังคับใช้หลังประกาศในราชกิจจาฯ 120 วัน สามารถจดแจ้งขอปลูกในบ้านได้ทันที เท่าไหร่ก็ได้ แค่แจ้งเจ้าหน้าที่ เน้นใช้ประโยชน์ดูแลสุขภาพ ทางการแพทย์ ผลิตสินค้าต่างๆ ส่วนระหว่างนี้ยังต้องรวมตัว 7 คนเป็นวิสาหกิจชุมชนขออนุญาตปลูกก่อน

กัญชาเสรี มีผล120วัน

รองนายกรัฐมนตรีปลดล็อกกัญชาและกัญชง

8 ก.พ.2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ทำพิธีลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 เพื่อปลดล็อกกัญชาและกัญชงออกจากยาเสพติด หลังผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (บอร์ด ป.ป.ส.)

เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของกัญชา

นายอนุทินกล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณว่า ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ระหว่างการเปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของกัญชา ถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ต้องทำความเข้าใจกับทุกคน เพื่อให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันอย่างถูกต้อง เน้นย้ำว่ากัญชากัญชงมีประโยชน์มาก นำมาใช้รักษาการเจ็บป่วย เรากำลังเดินหน้าให้คนไทยปลูกกัญชาได้ เพื่อใช้รักษาโรค ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ทำมาค้าขาย ไม่แตกต่างจากพืชสมุนไพรตัวอื่น แต่ต้องมีกระบวนการควบคุมที่เหมาะสมในระยะแรกๆ เพราะต้องปรับตัวทำความคุ้นเคย เนื่องจากที่ผ่านมาถูกปลูกฝังป้อนข้อมูลตั้งแต่เกิดว่าคือยาเสพติด เราจึงไม่ถึงขั้นหักข้อศอก เราพยายามให้ผู้คนลดการตีตราของกัญชาลง เมื่อผู้คนทั้งหลายเห็นประโยชน์แล้ว ก็จะมุ่งเน้นแต่การใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์จากพืชชนิดนี้

กัญชาเสรี มีผล120วัน

ราชกิจจานุเบกษา 120 วัน

ประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้หลังประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา 120 วัน ซึ่งกำหนดเฉพาะสารสกัดกัญชาที่มีทีเอชซีเกิน 0.2% เป็นยาเสพติด นอกเหนือจากนี้นำมาใช้ประโยชน์สร้างเสริมสุขภาพ สร้างรายได้ได้ และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่มีผู้ใดนำไปใช้ในทางที่ผิด จึงยื่นร่างกฎหมาย ร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งท่านวินิจฉัยว่าเข้าข่ายกฎหมายด้านการเงิน ต้องส่งเรื่องกลับมาให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาว่ามีปัญหาขัดข้องหรือไม่ ซึ่งที่ผ่านมานายกฯ รับทราบถึงการขับเคลื่อนปลดกัญชาจากยาเสพติด และยืนยันว่าจะเร่งรัดการออก พ.ร.บ.กัญชา กัญชง และขอให้ทำสำเร็จ ก็น่าจะมีแนวโน้มเห็นชอบ เพราะท่านประกาศสนับสนุน

กัญชาเสรี มีผล120วัน

ปลูกในครัวเรือนได้หรือไม่

ถามว่าพ้น 120 วันและมีผลบังคับใช้แล้ว สามารถปลูกในครัวเรือนได้หรือไม่ และระหว่างยังไม่พ้น 120 วัน สามารถปลูกได้หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ทุกวันนี้ไม่ได้ห้ามปลูก แต่ต้องไปรวมตัว 7 คนขึ้นไปเป็นวิสาหกิจชุมชนและขออนุญาตปลูก ส่วนหลังจาก 120 วัน เมื่อมีผลบังคับใช้แล้ว ก็ปลูกในครัวเรือนได้เลย ไม่ต้อง 6 ต้นด้วย เกิน 6 ต้นได้ แต่ขอให้ไปจดแจ้ง ซึ่งเราพยายามผ่อนคลายให้ประชาชนเข้าถึงมากที่สุดก็ใช้วิธีการจดแจ้ง กี่ต้นกี่ไร่ก็ว่าไป แต่อยู่ภายใต้การควบคุม ไม่ทำผิดกฎหมาย ถ้าเอาไปใช้แล้วเข้าไปในส่วนยาเสพติด กฎหมายยาเสพติดก็ยังแรง ไม่ได้ลดโทษหรือผ่อนคลาย ก็ต้องใช้ในแนวทางที่เกิดประโยชน์ต่อการแพทย์ สุขภาพ การผลิต อุตสหากรรม สินค้าต่างๆ

เมื่อพ้น 120 วันหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประชาชนก็สามารถปลูกได้ที่บ้าน โดยไม่จำกัดจำนวนต้น แต่จะต้องมีการจดแจ้ง ซึ่งเราจะมีการผลักดันให้สามารถจดแจ้งผ่านแอปพลิเคชันได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน ทั้งนี้ ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ยังเน้นย้ำในเรื่องการแพทย์เท่านั้น

ขอบคุณข้อมูลข่าวและภาพข่าว/Khaosod Online