ตำนานความเชื่อเกี่ยวกับแก้วโป่งข่าม เป็นการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น ของชาวล้านนาโบราณ เป็นผลึกของหินปูนที่มีแร่อยู่จำนวนมาก สามารถประจุพลังงานไว้ในตัวเองและ คายพลังงานออกมารอบๆตัวเองได้ วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับ ตำนานแก้วโป่งข่าม กันตาม LOTTOSOD ไปดูกันเลยค่ะ

ตำนานความเชื่อเกี่ยวกับแก้วโป่งข่าม

ตำนานแก้วโป่งข่าม

พระธาตุวังตวง คือที่อยู่อาศัยของลูกวัวแดง ซึ่งคือปางพระโพธิสัตว์เมื่อบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณทรงประทับรอยพระบาทไว้อยู่ในเขตอำเภอแม่พริกส่วนพระธาตุดอยป่าตาลเดิมชื่อว่าม่อนวัวน้อย กล่าวคือวัวน้อยพระโพธิสัตว์เดินทางกลับจากที่ประสูติกลางป่าแห่งหนึ่งหมดเรี่ยวหมดแรงนอนพักที่ม่อนวัวน้อย นอนที่นั่น 7 วันจึงเรียกว่า ม่อนงัว ส่วนที่ประสูติกลางป่าจะอยู่ที่อำเภอแม่ถอดคำว่าแม่ถอดมาจากคำว่าแม่ถอก คำว่าถอก แปลว่าเทคือเจ้าของวัวแดงนำเข้าเปลือกไปเทให้เจ้าของนาที่วัวแดงไปเหยียบย่ำทำลายจึงมีชื่อว่าแม่ถอก แล้วเพี้ยนเป็นแม่ถอดในเวลาต่อมา

ความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณที่มากำเนิดสนธิวิเศษเป็นแก้ว และถือว่าเป็นแก้วที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่จิตวิญญาณเหล่านี้เป็นเทวดาประเภทหนึ่งตามพระไตรปิฎกกล่าวว่า กุมภัณโฑ ซึ่งได้แก่เทวดา กุมภัณฑ์ เราเรียกว่ารากษส เป็นเทวดาที่รักษาสมบัติต่างๆเช่นแก้วมณีเป็นต้นและยังหมายถึงเทวดาหรือจิตวิญญาณที่อยู่กับธาตุ วัตถุธาตุ อันศักดิ์สิทธิ์ที่กำเนิดโดยธรรมชาติและต้องอาศัยมือมนุษย์ผู้มีบารมีอันเชิญมาอย่างเป็นทางการด้วยการตั้งปลุกเสก หรือการอัญเชิญตามพิธีโบราณเทวดาและจิตวิญญาณเหล่านี้ก็จะมีอุปนิสัยใจคอที่แตกต่างกันเหมือนมนุษย์เรา ความสามารถและลักษณะที่วิเศษก็จะแตกต่างกันออกไป เมื่อเข้ามาประคองธาตุขันธ์ ซึ่งเกิดจากการประชุมธาตุทั้ง 4 คือดินน้ำลมไฟ รวมกับวิญญาณก็จะเกิดการก่อรูปเป็นชิ้นแก้วนั่นเอง

ตามที่กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกว่าวิญญาณเป็นปัจจัยในการกำหนดรูปนาม ซึ่งทำให้แก้วแต่ละก้อนหรือแต่ละดวงนั้นแตกต่างกันจนเกิดเป็นการจำแนกแยกแยะคุณลักษณะภายนอกของแก้ว จากภูมิปัญญาโบราณที่ปรากฏทำให้เราสามารถแยกแยะลักษณะจากภายนอกเพื่อเข้าถึงนามรูปที่อยู่ภายในมิติซ้อนมิติ

ตำนานความเชื่อเกี่ยวกับแก้วโป่งข่าม

แก้วเลือกผู้ครอบครอง

หมายความว่า กุมภัณโฑ กุมภัณฑี ประสงค์ที่จะอยู่กับผู้ใดนั้นเขาจะเป็นผู้เลือกเอง แต่ก็สามารถอธิบายได้ดังนี้ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่า กุมภัณโฑ กุมภัณฑี ก็ยังมีความรักความห่วงใยแบบมนุษย์ และมีการจุติปฏิสนธิเปลี่ยนเวียนชาติตามวัฏสงสาร ชาติใดชาติหนึ่งเทวดานั้นเป็นเพื่อนของพ่อแม่คนรักของเรา หมายถึง อะไรที่มีกรรมเวรบุญกรรมร่วมกันกับเรามาก่อนหรืออาจจะเรียกว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวรก็ได้ซึ่งในภพภูมิก่อนนั้นได้ทำบุญมาอยู่ในระดับของ กุมภัณโฑ กุมภัณฑี เมื่อเรามีความต้องการหรือมีความประสงค์ที่จะให้แก้วชิ้นนั้นๆช่วยเหลือเชื่อว่าจะมีกระแสจิตบางอย่างดนตรีดลใจระหว่างผู้ใช้แก้วและ กุมภัณโฑ กุมภัณฑี ให้ท่านเข้ามาช่วยปกปักรักษาคุ้มภัยดลบันดาลเท่าที่กำลังและกระแสพลังของท่านจะมี อุปมาอุปไมยได้ว่าท่านอาจจะเคยเป็นลูกหลานหรือเราเป็นลูกหลานของท่านเมื่อคนที่ท่านรักเกิดความเดือดร้อนก็ร้อนใจอยากจะมาช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาดับร้อนให้เป็นเย็นอย่างตัวเราเองเมื่อคนที่เรารักเดือดเนื้อร้อนใจเราเองก็อยากที่จะช่วยผ่อนคลายเท่าที่กำลังเราจะทำได้

จึงทำให้เชื่อได้ว่าแก้วทุกชิ้นจะเลือกผู้ครอบครองซึ่งชิ้นใดจะเหมาะกับใครนั้นก็แนะนำว่าให้ตรวจตามลัคนา และดูว่าเหมาะกับอาชีพเหมาะกับสิ่งที่เราอยากจะทำหรือไม่อย่างไร จะได้ผลดีที่สุดซึ่งในแต่ละบุคคลมีความแตกต่างมากน้อยไม่เหมือนกันแต่ละแก้วโป่งข่ามจะดลบันดาล

ตำนานความเชื่อเกี่ยวกับแก้วโป่งข่าม

การเลือกแก้วให้ตรงกับการใช้งาน

การเลือกหน้าโป่งข่าม ให้ตรงกับลักษณะการใช้งานมีความจำเป็นลำดับต้นๆซึ่งผู้ชายแก้วต้องพิจารณาว่าจะใช้ในทางใดด้านใดลักษณะใดเช่นด้านโชคลาภด้านการเงินด้านการงานหรือการใช้ในด้านของความรักโดยมีรายละเอียดพอจะจำแนกได้ดังนี้

ตำนานความเชื่อเกี่ยวกับแก้วโป่งข่าม

ด้านการเงิน

จะแบ่งเป็นกลุ่มของผู้ที่ทำธุรกิจการค้าด้านธุรกิจนั้นผลกำไรย่อมมาเป็นอันดับแรกฉะนั้นถ้าจะเลือกแก้วโป่งข่าม ซักชิ้นเราจำเป็นต้องเลือกให้มีโอกาสที่จะดลบันดาลให้เงินเข้ามาสู่ตัวเรามากที่สุด แต่ถ้าในกรณีนักเสี่ยงโชคต้องปรารถนาให้มีโชคในด้านการเงินซึ่งต้องดูว่าท่านได้เงินจากทางใดบ้างบางท่านอาจจะได้เงินจากการเสี่ยงโชคบางท่านอาจจะได้เงินจากการทำงานพิเศษบางท่านอาจจะได้จากการที่มีผู้หลักผู้ใหญ่อุปการะค้ำชูก็ต้องเลือกแก้วให้เหมาะสมกับท่าน

ตำนานความเชื่อเกี่ยวกับแก้วโป่งข่าม

ด้านการงาน

การใช้แก้วโป่งข่าม ในการสนับสนุนด้านการทำงานนั้นจำเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงงานที่ทำก่อน เช่นคนรู้จักท่านหนึ่งเป็นผู้รับเหมาอุปกรณ์การไฟฟ้าในหน่วยงานขนาดใหญ่ของรัฐอาจบอกว่าอยากมีฐานะร่ำรวยขึ้น เมื่อสอบถามแล้วพบว่าท่านมีฐานะในการเงินที่ดีอยู่แล้วแต่อยากได้สัมปทานงานแบบนี้อีกสัก 2-3 หน่วยงาน คำตอบที่ถูกต้องที่สุดคือต้องใช้แก้วโป่งข่ามที่ต้องตามลัคนาในการเสริมโอกาสที่จะได้งานมา

ตำนานความเชื่อเกี่ยวกับแก้วโป่งข่าม

ด้านความรัก

ในด้านความรักความเมตตาจะมีแก้วรักแท้แก้วดาราและแก้วเสน่หาการเลือกแก้วโป่งข่ามในกลุ่มนี้มาใช้นั้นต้องเข้าใจก่อนว่าในแต่ละลัคนาของแต่ละท่านการใช้งานแก้วไม่เหมือนกันสักทีเดียว บางท่านดีเด่นด้านความรักอยู่แล้วหมายถึงอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นก็ต้องใช้แก้วทางด้านความเมตตาปรับให้ได้ความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือความรักจากเพื่อนร่วมงานเข้าไปช่วยเสริม

จบไปแล้วกับตำนานความเป็นมาของแก้วโป่งข่าม ในบทความหน้าLOTTOSODจะนำเรื่องราวสาระหน้ารู้อะไรมาฝากเพื่อนอีกรอติดตามกันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้เว็บแทงหวยLOTTOSODเว็บอันดับหนึ่งขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในบทความหน้านะคะ

ท่านที่มีความสนใจที่จะเป็นสมาชิกท่านสามารถสมัครLOTTOSODได้ง่ายๆโดยคลิกที่สมัครสมาชิก