อธิบดีปศุสัตว์ ยันไม่เคยเห็นหนังสือ ภาคีคณบดี อธิบดีปศุสัตว์ ยันไม่เคยเห็นหนังสือภาคีคณบดีคณะสัตวแพทย์ฯ รายงานตรวจซากหมูเจอโรค AFS ลงวันที่ 7 ธ.ค. 2564 แจ้งมา เรื่อง ข้อห่วงใยต่อสถานการณ์โรคระบาดและการควบคุมโรคในสุกร

อธิบดีปศุสัตว์ ยันไม่เคยเห็นหนังสือ ภาคีคณบดี
ขอบคุณภาพข่าว/ Khaosod Online

อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า

วันที่ 9 มกราคม 2565 นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวทางสื่อออนไลน์กรณี ภาคีคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือลงวันที่ 7 ธ.ค. 2564 แจ้งมายังกรมปศุสัตว์ เรื่อง ข้อห่วงใยต่อสถานการณ์โรคระบาดและการควบคุมโรคในสุกร

โดยหน่วยงานของสถาบันการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ในประเทศไทย พบเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Afican Swine Fever: ASF) ในซากสุกรที่ส่งชันสูตรโรค และได้รายงานการตรวจพบโรคต่อกรมปศุสัตว์ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 และขอให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการตามมาตรการเพื่อควบคุมโรคโดยเร็ว

” กรมปศุสัตว์ยังไม่เคยเห็นหนังสือดังกล่าวเสนอขึ้นมารายงานให้ทราบ แต่เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะเร่งดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวและดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป

อธิบดีปศุสัตว์ ยันไม่เคยเห็นหนังสือ ภาคีคณบดี
ขอบคุณภาพข่าว/ Khaosod Online

กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอน

กรมปศุสัตว์ขอยืนยันว่า ได้ดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอน ตามหลักวิชาการและเฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนื่อง เร่งสั่งการให้ทุกจังหวัดตรวจสอบลงพื้นที่ พร้อมประเมินความเสี่ยง และขอความร่วมมือเกษตรกรในการสังเกตและเฝ้าระวังโรค โดยสามารถรายงานหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและอำเภอในทุกพื้นที่ หรือที่ Application: DLD 4.0 ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ได้สั่งการด่วนจัดชุดเฉพาะกิจลงตรวจสอบสภาวะโรคในพื้นที่เสี่ยง สุ่มตรวจเพิ่มเติมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการเลี้ยงสุกรหนาแน่น โดยวันที่ 8 ม.ค. 2565 สุ่มดำเนินการในพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยการเฝ้าระวังและเก็บตัวอย่างจำนวน 6 ฟาร์ม รวม 196 ตัวอย่าง และวันที่ 9 ม.ค. 2565 สุ่มดำเนินการในพื้นที่จ.นครปฐม

โดยการเฝ้าระวังและเก็บตัวอย่าง 4 ฟาร์ม 2 โรงฆ่ารวม 114 ตัวอย่าง เพื่อเข้าไปสำรวจโรคและเก็บตัวอย่างจากเลือดสุกร นำไปตรวจหาโรคโดยสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ซึ่งเมื่อทราบผลการวิเคราะห์จะรายงานผลและเร่งดำเนินการต่อไปโดยเร็ว เพื่อลดผลกระทบและความเสียหายให้เกิดน้อยที่สุด

ขอบคุณข้อมูลข่าว/ Khaosod Online